SS-EN ISO 4063-3 :Gassvetsning

Illustration av SS-EN ISO 4063-3 :Gassvetsning

Undergrupp #3 inom SS-EN ISO 4063 avser metoder där en gasflamma nyttjas för att smälta tillsatsmaterial och metalldelar som skall sammanfogas

Till skillnad från de flesta övriga metoder så kräver denna metod ej någon elektricitet vilket gör att den är lämplig att använda ute på fält.

Läs mer om olika svetsmetoder inom SS-EN ISO 4063-3
https://www.manufacturingguide.com/sv/gassvetsning-0

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP