Du är här

Gassvetsning

Gas-svetsning

Tillverkningsmetod Sammanfogande bearbetning genom löpande deponering av fyllnadsmaterial som smälts genom värme skapat via förbränning av acetylen och syre.