Solidustemperatur

Den nedre temperaturen där ett smält material fullständigt stelnat.

Motsatsen kallas för likvidustemperatur och temperaturskillnaden mellan dessa kallas för stelningsintervall.

Temperaturskillnaden mellan likvidus- och solidustemperaturen kallas för stelningsintervall.

Likvidustemperatur
Den temperaturgräns som måste överstigas för att ett material skall smälta fullständigt
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP