Likvidustemperatur

Den temperaturgräns som måste överstigas för att ett material skall smälta fullständigt

Motsatsen kallas för solidustemperatur. Temperaturskillnaden mellan likvidus- och solidustemperaturen kallas för stelningsintervall.

Solidustemperatur
Den nedre temperaturen där ett smält material fullständigt stelnat.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP