Vridspänning

Uppstår av motstående rotationskrafter som ej är placerade i samma plan

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP