Stegborr

Illustration av Stegborr
Illustration av Stegborr

Stegborren har två eller fler olika diametrar

[Övre bild] Denna borr används för att skapa ett hål med en mindre diameter i botten och större övre delen i en enda operation.

Eftersom den här typen av hål är ganska vanliga har vi valt att skilja den från gruppen specialtillverkade borrar även om de tillverkas baserat på specifika kundbehov.

Steget till den större diametern kan vara vinklat ifall hålet tex skall gängas eller plant ifall syftet är att försänka en plan skruvskalle.

Borrtypen kan tillverkas som en solid borr eller med utbytbara vändskär.

[Nedre bild] Stegborr är även benämningen på ett verktyg som kan borra olika håldiametrar i tunnplåt. Ju djupare man borrar desto större blir håldiametern.

Specialtillverkade borrar
Borr som utformats efter kunds önskemål för att skapa ett hål med komplex profil i en enda operation
Läs mer
Vändskär
Skär för skärande bearbetning som är vändbara för att frilägga en ny skäregg
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP