Specialtillverkade borrar

Illustration av Specialtillverkade borrar

Borr som utformats efter kunds önskemål för att skapa ett hål med komplex profil i en enda operation

Vid större volymer eller vid komplext utformade hål kan det vara lönsamt att beställa specialborrar som med en borroperation kan färdigställa hålet.

Här kan dock problem med spåntransport vara en begränsande faktor för vilka former som är möjliga att uppnå.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP