Vändskär

Illustration av Vändskär

Skär för skärande bearbetning som är vändbara för att frilägga en ny skäregg

Vändskär framställs genom pressning och sintring av hårdmetallpulver (vanligast) eller kerampulver, se mer under Material i skärande verktyg. Namnet syftar till att skäret kan spännas om för att nyttja flera av skärets olika skäregg innan kassation.

Vändskären finns i en mängd former och utförande för skärande bearbetning av olika material och eftersträvade geometrier.

Se även Skär av hårdmetall (HM).

Material i skärande verktyg
Olika typer av material i skäret samt eventuella ytbeläggningar avgör verktygets förmåga att avverka olika material
Läs mer
Sintring
Sintring är en sammanfogningsmetod som, i motsats till smältning, inte smälter materialet fullständigt utan hettar upp det till en punkt där materialets molekyler kan slås ihop. Det färdiga resultatet är mer poröst än vid fullständig smältning.
Skärande verktyg
Skärande verktyg är ett samlingsnamn för verktyg där ett eller flera vass skär avverkar material från arbetsstycket.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP