Material i skärande verktyg

Illustration av Material i skärande verktyg

Olika typer av material i skäret samt eventuella ytbeläggningar avgör verktygets förmåga att avverka olika material

De vanligast förekommande materialtyperna i skären för skärande bearbetning, även kallat spånbrytande bearbetning, är:

Skär av Cermet
Skär som framställs genom pressning eller fromsprutning följt av sintring av hårdmetallpulver bestående av titankarbonitrid
Läs mer
Skär av keram
Keramiska skär framställda genom pressning och sintring av keramiskt pulver
Läs mer
Skär av polykristallin diamant
Skär med korn av naturlig eller syntetisk diamant
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP