Skär av Cermet

Illustration av Skär av Cermet

Skär som framställs genom pressning eller fromsprutning följt av sintring av hårdmetallpulver bestående av titankarbonitrid

Cermet är ett hårdmetallskär men särskiljs från dessa då den består av titankarbonitrid (Titaniumkarbid, TiC och Titaniumnitrid, TiN) vilket ger en förbättrad slitstyrka och ökat motstånd mot kletning.

Slitstyrka
Ett materials motstånd mot nötning, dvs att partiklar av ytan löpande avlägsnas vid kontakt med annan yta/medie.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP