Slitstyrka

Ett materials motstånd mot nötning, dvs att partiklar av ytan löpande avlägsnas vid kontakt med annan yta/medie.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP