Skär av polykristallin diamant

Illustration av Skär av polykristallin diamant

Skär med korn av naturlig eller syntetisk diamant

Genom uppblandning av diamantpartiklar, vanligtvis Polykristallin Diamant - PCD, framställs hårdmetallskär som har mycket gott nötningsmotstånd tack vare kornens hårdhet. Dess känslighet mot slag samt lägre termisk motståndskraft begränsar dess användningsområde.

Vanligtvis är det bara den aktiva delen av skäret som innehåller diamantkornen.

Det finns även skär som beläggs med en typ av amorft kol som ger skäreggen egenskaper som närmar sig diamantens. Dessa benämns DLC, Diamond-like Carbon.

Hårdhet
En metalls motstånd mot lokal plastisk deformation som uppstår vid tex repning eller skärande bearbetning.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP