Skär av keram

Illustration av Skär av keram

Keramiska skär framställda genom pressning och sintring av keramiskt pulver

Genom pressning och sintring av icke metalliskt kerampulver erhålls skär som klarar högre skärhastigheter än tex skär av snabbstål eller hårdmetall. Keramiska skärs sprödhet och känslighet för termiska chocker begränsar dock nyttjandeområdet. Genom fiberförstärkning kan svagheterna reduceras en aning.

Det finns skär som är helt gjorda i keram och hybridversioner där endast den skärande spetsen utgörs av keram.

Sintring
Sintring är en sammanfogningsmetod som, i motsats till smältning, inte smälter materialet fullständigt utan hettar upp det till en punkt där materialets molekyler kan slås ihop. Det färdiga resultatet är mer poröst än vid fullständig smältning.
Sprödhet
Ett materials oförmåga att motstå fortsatt tillväxt av en initierad spricka
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP