Vinkelslip

Illustration av Vinkelslip

Handhållen maskin för kapning och slipning av framförallt metaller

Kan förses med ett antal olika typer av roterande kapskivor och rondeller såsom...

Kapskivor - För att skapa raka snitt i metall eller tex kapa av en bult
Lamellrondeller - Slipning av metallytor
Stålborste - Rengöra och polera metallytor

Det finns även verktyg för att bearbeta andra material såsom trä och sten.

Metall
Metaller är kemiska föreningar där atomerna är ordnade på ett regelbundet sätt vilket ger de typiska dragen för en metall.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP