Svarvning av gängor

Illustration av Svarvning av gängor

Axiell svarvning för att skapa externa och interna gängor

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP