Stimulerad emission

Illustration av Stimulerad emission

Då en elektron, som tidigare genom tillförd energi lyfts till ett yttre skal, stimuleras att falla tillbaka till sitt normala läge/skal.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP