Tigersåg

Illustration av Tigersåg

Handhållen maskin med oscillerande sågblad

Fungerar likt en sticksåg men nyttjas främst för grövre såguppgifter såsom vid rivningsarbeten.

Finns en mängd olika sågblad för olika typer av material och eftersträvat snitt.

Sticksåg
Handhållen maskin med oscillerande sågblad för kontursågning i tunnare material såsom träskivor
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP