Varmhållfasthet

Metallens förmåga att upprätthålla dess mekaniska egenskaper vid högre temperatur

Varmhållfastheten i en metall är beroende av Elasticitetsmodulen som i sin tur bestäms av metallens kemiska sammansättning. Se Elasticitetsmodul.

Metaller som har hög Elasticitetsmodul, Sträckgräns och Värmeledningsförmåga har vanligtvis god varmhållfastet.

Detta är en eftersträvad egenskap i applikationer där materialet utsätts för höga temperaturer och stora belastningar.

Elasticitetsmodul
Förhållandet mellan pålagd kraft och förlängning av ett material inom materialets gräns för icke plastisk deformation.
Läs mer
Metall
Metaller är kemiska föreningar där atomerna är ordnade på ett regelbundet sätt vilket ger de typiska dragen för en metall.
Läs mer
Sträckgräns
Kraften som krävs för att uppnå plastisk (bestående) deformation hos en metall.
Läs mer
Varmhållfasthet
Metallens förmåga att upprätthålla dess mekaniska egenskaper vid högre temperatur
Läs mer
Värmeledningsförmåga
Ett materials förmåga att leda värme från en del av materialet till en annan.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP