Sträckrullriktning

Även kallat sträckriktning. Används för kontinuerlig riktning av plåtband som är så tunn att riktning genom vanlig riktvalsning ej är möjlig utan att samtidigt lägga på en sträckande kraft

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP