Verktygsprob

Illustration av Verktygsprob

En kalibreringsutrustning som kan monteras i CNC-maskiner

Verktygsprob som monteras i maskinen och görs åtkomlig av verktyg som är monteade i maskinens spindel.

Lösningen möjliggör kontroll och kalibrering av verktyg inför produktionsstart samt för att utföra kontroller under bearbetning.

Förutom att kontrollera och kalibrera verktygens position kan de även larmva vid behov av verktygsbyten. 

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP