SS-EN ISO 4063-9 :Hård-, mjuk- och svetslödning

Undergrupp #9 inom SS-EN ISO 4063 avser sammanfogande metoder där endast tillsatsmaterialet smälts utan att arbetsstyckets temperatur överstiger dess smälttemperatur

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP