Svetsbarhet

Metallens förmåga att svetsas för att sedan behålla dess egenskaper och prestanda under sin livstid.

För att inte orsaka strukturförändringar och sprickbildning i en metall då den svetsas bör den uppfylla vissa krav på egenskaper och kemisk sammansättning. Metallen påverkas av området där svetsningen sker kallad Heat affected Zone (HAZ). Den smälta metallen påverkar i sin tur den intilliggande metallen i form av temperatur och spänningsskillnader. Detta kan leda till strukturförändring och sprickinitiering.

Till viss del kan detta undvikas genom att svetsa varmt dvs värma upp metallen innan svetsning.

Man kan i vissa fall även återställa det påverkade områdets materialegenskaper genom normalisering.

Metall
Metaller är kemiska föreningar där atomerna är ordnade på ett regelbundet sätt vilket ger de typiska dragen för en metall.
Läs mer
Normalisering
Normalisering är en värmebehandlingsprocess som ger materialet en jämnare kornstorlek vilket leder till högre brottgräns, sträckgräns och en mer förutsägbar mikrostruktur.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP