Svarvning vs Fräsning

Illustration av Svarvning vs Fräsning

Svarvning och fräsning är de två vanligast förekommande skärande bearbetningstyperna

Skärande bearbetning genom svarvning och fräsning utgår ifrån samma princip där ett skäregg avverkar ett material. För fräsning så är det verktygets rotationshastighet som styr skärhastigheten medan för svarvning så är det arbetsstyckets rotation.

En fördel med fräsning är att spånorna aldrig kan bli längre än ingreppssträckan jämfört med svarvning där sammanhängande spånor kan störa skärprocessen.

En nackled med fräsning är de kraftigt varierande skärkrafterna som påverkar skäret vilket ger en kortare livslängd på skären. 

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP