Valsgöt

Gjutna metallblock, göt, avsedda för vidare förädling till stänger, plåtar och profiler.

Numera används dock vanligtvis stänggjutning för att skapa så kallade slabs, billets och blooms som vardera är anpassade till framställning av olika produkter. Dock kan vissa stålsorter endast götgjutas.

Billets
Stränggjutna fyrkantämen från 100x100mm till 180x180mm.
Blooms
Stränggjutna fyrkantämnen på 200x200mm till 400x400mm. Blooms vidareförädlas genom tex valsning och dragning till olika grövre profiler.
Läs mer
Slabs
Stränggjutna platta rektangulära ämnen från 200x400mm till 250x2000mm. Även kallade plåtämnen. Nyttjas för att skapa formatplåt, band och coils.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP