Spiralborrens spetsvinkel

Illustration av Spiralborrens spetsvinkel

Genom att variera borrspetsens utformning kan man optimera bearbetningen av olika typer av material.

Som standar har spiralborren en spetsvinkel på mellan 115 och 145 grader [1]. Genom att ändra denna vinkel kan man skapa optimal skärning och spånavgång för olika typer av material. Tex så kan en plan vinkle [2] vara en fördel vid borrning av koppar och en framåtvinklade skär [3] vara fördelaktig vid borrning av tunnare plåt för att minimera gradbildning och deformation.

Det finns även specialslipningar där den skärens del närmast centrumlinjen har en sörre vinkel än den del av skäret som ligger längre ut mot borrens periferi.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP