Spårelement

Vid skrotbaserat metallframställning så är det svårt att styra över vilka legeringsämnen som hamnar i framställningsprocessen. Detta kan kraftigt försämra den slutliga produkten då det inte alltid är processsmässigt eller ekonomiskt möjligt att avlägsna dessa spårelement.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP