SS-EN ISO 4063-8 :Skärning och Mejsling

Undergrupp #8 inom SS-EN ISO 4063 avser materialavlägsnande metoder såsom termisk skärning. Trots att de ej är sammanfogande så ingår de i 4063 då den grundläggande tekniken för dessa metoder är gemensam för många svetsmetoder.

Läs mer som styckskärnade metoder här:
https://www.manufacturingguide.com/sv/styckskarande

För en översikt, se SS-EN ISO 4063 – Grupper av svets- och lödmetoder

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP