Sulfid

Kemisk förening mellan metalliskt ämne och svavel. Exemepelvis; Järnsulfid (kemisk beteckning FeS)

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP