Svetsstandard

Illustration av Svetsstandard

Standardiserad beteckning för vilken svetsmetod som skall användas

Del av en Svetsbeteckning

Efter laxstjärten så anger man vanligtvis vilken specifik svetsmetod som skall användas enligt standarden SS-EN ISO 4063.

Istället för att specificera svetsmetoden så kan man även ange en specifik kvalitetsstandard som skall uppfyllas.

Svetsbeteckning
Beteckning som anger hur en svets skall utföras (Enligt system A)
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP