Urflisningsmotstånd

Metallens förmåga att motstå sprickbildning vilket leder till urflisning.

Förklaring
Vibrationer och plötsligt pålagda spänningar ger upphov till spänningar i metallen som leder till sprickinitiering i metallens yta. Urflisningsmotståndet är indirekt metallens motstånd mot sprickbildning.

Eftersträvade applikationsnära egenskaper
Låg och jämn kornstorlek, hög seghet och homogenitet i ett stål är faktorer som motverkar sprickbildning även hög hårdhet och fin yta.

Karbider i korngränserna, sprödhet och abnorm kornstorlek är faktorer som påverkar urflisningsmotståndet negativt.

Hårdhet
En metalls motstånd mot lokal plastisk deformation som uppstår vid tex repning eller skärande bearbetning.
Läs mer
Seghet
Ett materials förmåga att motstå fortsatt tillväxt av en initierad spricka
Läs mer
Sprödhet
Ett materials oförmåga att motstå fortsatt tillväxt av en initierad spricka
Läs mer
Urflisningsmotstånd
Metallens förmåga att motstå sprickbildning vilket leder till urflisning.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP