Utmattningsgräns

Ståls utmattningshållfasthet är unikt då den i motsats till de flesta övriga metaller har en utmattningsgräns, dvs man kan hitta en växelbelastning där utmattningsbrott uppstår.

Genom ett högcykelutmattningstest kan man för ett specifikt material test sig fram till vilken belastning som ej ger något utmattningsbrott trots miljontals lastväxlingar.

Ett material med defekt yta såsom microspricor eller korrosions kan drastiskt sänka denna gräns.

Högcykelutmattningstest
Materialtest där utmattningshållfastheten bestäms genom roterande böjning, med ett stort antal cykler, i en maskin samtidigt som det belastas med en liten kraft.
Läs mer
Utmattningsbrott
Utmattningsbrott orsakas av en växlande last som överskrider materialets utmattningsgräns eller att materialet i sig har defekter som sänker utmattningsgränsen
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP