Utmattningsbrott

Utmattningsbrott orsakas av en växlande last som överskrider materialets utmattningsgräns eller att materialet i sig har defekter som sänker utmattningsgränsen

Utmattningsbrott initieras vanligtvis utifrån...

  • Konstruktionsfel som tex skarpa inre hörn, materialkombinationer som orsakar korrosion" data-popover-title-id="popover-title-1" data-popover-content-id="popover-1" rel="popover">galvanisk korrosion eller olämpligt placerad svets.
  • Produktinsfel som tex fel val av termisk skärmetod som orsakat mikrosprickor, verktyg som repat i ytan eller kvarstående spänningar från svetsning.
  • Materialfel som tex inre porositeter, spårämnen eller felaktiga legeringshalter.

Utseendet på ett utmattningsbrotts brottyta visar sig vanligtvis som ett slätt parti där defekten/sprickan sakta växt sig in i materialet. Ibland under så lång tid att den missfärgats genom oxidation. Därefter så sker ett sprött brott som karaktäriseras av en korning yta.

Galvanisk korrosion
Olika metaller som är i direkt eller indirekt kontakt med varandra kan ge upphov till galvanisk korrosion till följd av en elektrisk ström som uppstår ifall metallernas potential skiljer sig år
Läs mer
Korrosion
Ett materials, vanligtvis metalls, reaktion med omgivningen där ytan löses upp genom frätning. Det finns ett flertal olika korrosionstyper.
Läs mer
Sprött brott
Ett brott som uppstår plötsligt utan att föregås av plastisk deformation

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP