Stansverktyg

Illustration av Stansverktyg

[Beskrivning av olika stansverktygs utformning är under konstruktion]

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP