Vibrationsdämpade verktygshållare

Illustration av Vibrationsdämpade verktygshållare

Verktygshållare eller verktyg med inbyggd vibrationsdämpning för att minimera de negativa effekterna av vibrationer

Vid all fräsning och svarvning genereras mindre eller större vibrationer/svängningar i verktygshållaren/verktyget vilket påverkar slutresultatet. Vibrationerna kommer från att verktygshållaren fjädrar och börjar oscillera fram och tillbaka mot den yta som bearbetas.

Problemet är speciellt påtagligt vid invändig djup svarvning samt vid djupare fräsning då det krävs en längre verktygshållare som har sämre fjädringsmotstånd/lägre styvhet.

Genom att minimera dessa vibrationer kan man öka skärhastigheter, minska kostanderna för skär samt minska andelen artiklar som kasseras samtidigt som man får bättre noggrannhet och en finare yta.

Det finns idag en mängd olika verktygshållare med interna lösningar som nyttjar en gummiupphängd vikt eller vätskas viskositet för att motverkar dessa vibrationer. Dessa är av typen "pre-tuned mass damper" vilket betyder att de är förinställda för att motverka en specifik svängningsfrekvens. Många av dessa har även viss justermån för att kunna ändra vilken frekvens som skall motverkas.

Det finns även en så kallad "self-tuning mass damper" (STMD™) vilken automtiskt anpassar sig och motverkar den svängningsfrekvens som uppstår. I denna lösning utnyttjas ett material vars styvhet förändras beroende på vilken frekvens verktyget vibrerar med.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP