Utvidgningskoefficient

När ett ämne hettas upp så påverkas dess volym. Även kallat termisk expansion.

Då ett ämne värms upp ökar dess volym, med några få undantag såsom vatten som har en volymminskning då det går från noll till fyra plusgrader.

Motsatsen kallas termisk kontraktion vilket påminner om vikten av att veta inom vilket temepraturspann ett matieral kommer utsättas för för att kunna ta hänsyn till och förebygga eventuella problem som kan komma från förväntade volym- och måttvariationer.

Som ett exempel så försträcks numera järnvägsräls inom dess elastiska område innan de svetsas för att på så sätt minimera problemet med solkurvor.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP