Tryckhållfasthet

Mängden kraft en metall kan tryckas ihop med utan att deformeras plastiskt.

Då en metall pressas ihop skickas dislokationer ut i metallen, dislokationerna som inte stoppas leder till sprickinitiering som i sin tur orsakar sprödbrott.

Hög duktilitet, seghet och sträckgräns samt karbider homogent fördelade i metallen är egenskaper som är eftersträvade.

Tryckhållfasthet betecknas σ med enheten MPa

Duktilitet
Ett materials förmåga att genomgå permanent deformering utan att sprickor initieras.
Läs mer
Metall
Metaller är kemiska föreningar där atomerna är ordnade på ett regelbundet sätt vilket ger de typiska dragen för en metall.
Läs mer
Seghet
Ett materials förmåga att motstå fortsatt tillväxt av en initierad spricka
Läs mer
Sträckgräns
Kraften som krävs för att uppnå plastisk (bestående) deformation hos en metall.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP