Ytjämnhet vid svarvning

Illustration av Ytjämnhet vid svarvning

Ytjämnheten vid svarvning beror bland annat på skärets utformning, skär- och matningshastighet samt löseggsbildning och vibrationer.

Svarvoperationer brukar delas upp i grov- och finsvarvning där grovsvarvningens syfte är maximal avverkningshastigheten medan finsvarvningen utför den slutliga bearbetningen för att uppnå eftersträvad ytjämnhet och måttolerans.

Vid optimala förhållanden är arbetsstyckets ursprungliga mått så nära den slutliga formen, så kallad near-net-shape, att endast finsvarvning krävs för att färdigställa detaljen.

Utifrån verktygets nosradie och matningshastighet kan teoretisk ytjämnheten beräknas. Dock kan vibrationer i verktyg eller maskin, verktygsförslitning, eventuell löseggsbildning samt spåntyper påverka den slutliga ytjämnheten.

Spåntyper
Vid skärande bearbetning uppstår olika typer av spån
Läs mer
Ytjämnhet
Ytjämnhet är ett mått på hur slät eller grov en yta är
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP