Spåntyper

Illustration av Spåntyper

Vid skärande bearbetning uppstår olika typer av spån

Vid skärande bearbetning bildas spånor med olika utseenden beroende av materialtyp, skärparametrar och utformning av verktygets spånbrytare.

Grovt kan dessa delas upp i följande former och längder:

 

 

Trassel Långa Korta Bryt
A Band-/Rakspån X X X X
B Tubspån X X X X
C Koniska spån X X X X
D Brickspån X X X X
E Spiralspån   X X X
F Bågspån     X X
G Elementspån        X
H Nålspån       X

Trassel och långa spånor är ej önskvärt då de kan störa processen och ge sämre skärresultatet. Kortare spån är vanligtvis accepterade men i vissa fall krävs små brytspån för att ge goda förutsättningar för automatisering eller då spån avlägsnas genom spolkanaler.

Arbetsstyckets ytjämnhet efter bearbetning påverkas av vilket typ av spån som skapas då varje gång ett spån bryts av så bildas ett litet hack i ytan. Varje brytning ger även upphov till en vibration som vid vissa förhållanden kan leda till att eftersträvad ytjämnhet ej går att uppnå.

Ytjämnhet
Ytjämnhet är ett mått på hur slät eller grov en yta är
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP