Tilläggssymbol

Illustration av Tilläggssymbol

Symbol som kompletterar grundsymbolen

Del av en Svetsbeteckning som ger kompletterande information till Grundsymbolen

Svetsbeteckning
Beteckning som anger hur en svets skall utföras (Enligt system A)
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP