SS-EN ISO 4063-2 :Motståndssvetsning

Illustration av SS-EN ISO 4063-2 :Motståndssvetsning

Grupp 2 inom SS-EN ISO 4063 som avser metoder där ström leds genom metalldelarna som skall sammanfogas vilket gör att dessa smälter och sammanfogas i kontaktpunten

Inom denna grupp så är punktsvetsning en av de vanligast förekommande då denna svetsmetod nyttjas för sammanfoggning av karosseridetaljer i tunnplåt inom bilindustrin.

Läs mer om olika svetsmetoder inom SS-EN ISO 4063-2
https://www.manufacturingguide.com/sv/motstandssvetsning

För en översikt, se SS-EN ISO 4063 – Grupper av svets- och lödmetoder

Punktsvetsning
Punktsvetsning sammanfogar två arbetsstycken genom värme och tryck skapat av två strömledande elektroder.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP