Du är här

Punktsvetsning

Punktsvetsning sammanfogar två arbetsstycken genom värme och tryck skapat av två strömledande elektroder.

Beskrivning
Illustration av Punktsvetsning

Hur fungerar metoden

Punktsvetsning utförs genom att två tunnare arbetsstycken [1] läggs ovanpå varandra och placeras sedan mellan två vattenkylda metallstavar [2]. Metallstavarna agerar som elektroder och är kopplade till en yttre strömkälla. Elektroderna trycks sedan ihop för att plåtarna ska pressas samman varefter en ström leds mellan elektroderna genom arbetsstyckena.

Resultatet blir att materialet smälts i kontaktpunkten [3] tack vare den stora värmeenergin som skapas av strömmen och trycket. Strömmen bryts efter att tillräcklig värme uppnåtts i kontaktpunkten. Efter att plåtarna har smälts samman, och efter att svetsen svalnat, tas elektroderna bort från plåtarna och den sammanfogande processen är färdig.