Du är här

Punktsvetsning

Punktsvetsning

Tillverkningsmetod Punktsvetsning sammanfogar två arbetsstycken genom värme och tryck skapat av två strömledande elektroder.

Punktsvetsning - Robotsvetsning

Tillverkningsmetod Punktsvetsning sammanfogar två arbetsstycken genom värme och tryck skapat av två strömledande elektroder. Utförs i detta fall med svetsrobot.