Du är här

Motståndssvetsning

Brännsvetsning

Tillverkningsmetod Sammanfogande bearbetning av två stänger genom att föroreningar bränns bort och att värme skapas via ett övergångsmotstånd.

Bultsvetsning

Tillverkningsmetod Bultsvetsning nyttjar en elektrisk ljusbåge för att smälta fast en bult eller dylikt mot ett arbetsstycke.

Bultsvetsning robotiserad

Tillverkningsmetod Sammanfogande bearbetning som smälter samman två arbetsstycken genom alstrandet av en elektrisk ljusbåge. Utförs med robot.

Pressvetsning

Tillverkningsmetod Pressvetsning sammanfogar två arbetsstycken genom värme och tryck skapat av två strömledande elektroder, där minst en av plåtarna har ett eller flera utbuktande partier.

Punktsvetsning

Tillverkningsmetod Punktsvetsning sammanfogar två arbetsstycken genom värme och tryck skapat av två strömledande elektroder.

Punktsvetsning - Robotsvetsning

Tillverkningsmetod Punktsvetsning sammanfogar två arbetsstycken genom värme och tryck skapat av två strömledande elektroder. Utförs i detta fall med svetsrobot.

Stuksvetsning

Tillverkningsmetod Stuksvetsning sammanfogar två arbetsstycken, vanligtvis trådar eller stänger, genom värme skapat av ett övergångsmotstånd mellan arbetsstyckena.

Sömsvetsning

Tillverkningsmetod Sammanfogande bearbetning av två plåtar genom värme och tryck skapat av två cirkelformade elektroder som konstant förflyttas över materialet.