Du är här

Sömsvetsning

Sammanfogande bearbetning av två plåtar genom värme och tryck skapat av två cirkelformade elektroder som konstant förflyttas över materialet.

Beskrivning
Illustration av Sömsvetsning

Hur fungerar metoden

Metoden liknar punktsvetsning med skillnaden att de stavformade elektroderna nu har ersatts av metallrullar som löpande rör sig längs med de båda arbetsstyckena. Metallrullarnas diameter och profil designas utifrån den kontur som ska svetsas.

Två plåtar placeras intill varandra och trycks sedan ihop av två metallrullar, vilka agerar som elektroder och är kopplade till en strömkälla. När rullarna sedan pressar samman plåtarna leds en ström genom de båda arbetsstyckena. 

Resultatet blir att materialet smälts i kontaktpunkten [1] tack vare den stora värmeenergin som skapas av strömmen och trycket. Med bibehållet tryck rullar sedan elektroderna längs med materialet och detta medför att kontaktpunkten rör på sig i samma hastighet och riktning. Det är viktigt att kontaktpunkten hinner smälta samman och delvis svalna innan elektroderna förflyttas vidare. Strömmen bryts alltså inte förrän hela sömmen är svetsad.

Punktsvetsning
Punktsvetsning sammanfogar två arbetsstycken genom värme och tryck skapat av två strömledande elektroder.
Läs mer