Du är här

Sömsvetsning

Sömsvetsning

Tillverkningsmetod Sammanfogande bearbetning av två plåtar genom värme och tryck skapat av två cirkelformade elektroder som konstant förflyttas över materialet.