Du är här

Pressvetsning

Pressvetsning sammanfogar två arbetsstycken genom värme och tryck skapat av två strömledande elektroder, där minst en av plåtarna har ett eller flera utbuktande partier.

Beskrivning
Illustration av Pressvetsning

Hur fungerar metoden

Pressvetsning utförs med arbetsstycken där ena eller båda plåtarna har minst ett utbuktande parti. De utbuktande partierna kan exempelvis vara välvda i antingen längsgående riktning eller ha en mer cirkelformad design. Två plåtar läggs först ihop och placeras sedan mellan två vattenkylda metallstavar. Metallstavarna agerar som elektroder och är kopplade till en yttre strömkälla. Elektroderna trycks sedan ihop för att plåtarna ska pressas samman och för att en ström ska kunna ledas genom plåtarna.

Resultatet blir att materialet smälts i kontaktpunkten [1] tack vare den stora värmeenergi som skapas av strömmen och trycket. Strömmen bryts efter att en viss mängd värmeenergi uppnåtts i kontaktpunkten. Efter att plåtarna har smälts samman, och efter att svetsen delvis har svalnat, tas elektroderna bort från plåtarna och den sammanfogande processen är färdig.