Du är här

Bultsvetsning

Bultsvetsning nyttjar en elektrisk ljusbåge för att smälta fast en bult eller dylikt mot ett arbetsstycke.

Beskrivning
Illustration av Bultsvetsning

Hur fungerar metoden

Bultsvetsning genomförs i följande sekvenser.

A: Det övre arbetsstycket [1] placeras i svetsverktyget [2] och dessa kopplas, tillsammans med det nedre arbetsstycket, till en strömkälla. Svetsverktyget förs sedan ned mot arbetsstycket. Notera att det ena arbetsstycket har förberetts med ett utstick med en tydlig dimensionsförändring. 

B: En ljusbåge uppstår och materialet i kontaktpunkten smälts. När detta har inträffat förs verktyget återigen uppåt. 

C: Verktyget förs sedan tillbaka ned mot det undre arbetsstycket och utsticket kommer att omges av smältan.

D: När smältan sedan svalnat har den önskade svetsfog bildats kring de båda arbetsstyckena.

Metoden är uppdelad i två kategorier, ”Standard Drawn Arc” och ”Short Cycle Drawn Arc”, som framförallt skiljer sig med hänsyn till utstickets diameter och arbetsstyckets tjocklek. Utsticket kan ha en diameter på upp till omkring 30mm och tjockleken på arbetsstycket bör vara minst 1mm.

”Standard Drawn Arc” används när utsticket har en diameter på minst 5mm och när arbetsstyckets tjocklek är minst en tredjedel av denna. ”Short Cycle Drawn Arc” används istället när utsticket har en max diameter på ca 10mm och när arbetsstyckets tjocklek är cirka en femtedel av denna diameter.

Skillnaden mellan de olika metoderna är att ”Standard Drawn Arc” kräver att utsticket är beläget med ett flussmedel samt att en keramisk behållare används. Detta för att kapsla in den stora mängden smälta som skapas. ”Short Cycle Drawn Arc” använder vanligtvis en större ström, vilket leder till en kortare bearbetningstid och en behållare är därför inte nödvändig. Utsticket behöver heller ej vara belagt med flussmedel, men istället rekommenderas det att en skyddande gas tillämpas. Gasen skall i detta fall tillföras innan smältan uppstår.

Flussmedel
Ett flussmedel är en kemikalie som agerar som ett skyddande medel för att undvika oxidation eller kontaminering av ytan. Kan för vissa applikationer nyttjas istället för skyddsgas.
Ljusbåge
Kontinuerlig luftburen elektrisk urladdning
Läs mer