Du är här

Brännsvetsning

Sammanfogande bearbetning av två stänger genom att föroreningar bränns bort och att värme skapas via ett övergångsmotstånd.

Beskrivning
Illustration av Brännsvetsning

Hur fungerar metoden

Två stänger [1] kopplas ihop till en yttre strömkälla, vilket leder till att de båda arbetsstyckena agerar som elektroder. Ändarna pressas samman och övergångsmotståndet som skapas på grund av strömmen resulterar i att temperaturen kraftigt ökar i kontaktpunkten [2].

Denna ökade temperatur leder till att föroreningar i kontaktpunkten bränns bort. De båda stängerna separeras och sedan förs de återigen samman för att fortsätta förbränningen. Detta processteg upprepas till dess att materialet är fritt från föroreningar. Resultatet blir att stängerna smälts samman, strömmen slås av och efter att fogen delvis har svalnat är bearbetningen färdig. 

Efterbearbetning i form av slipning kan tillämpas i de fall där en liten svetsfog önskas. Observera dock att detta är beroende av arbetsstyckets tjocklek och att tunna plåttjocklekar kan vara svåra att slipa.