Spiralborrens styrlist

Illustration av Spiralborrens styrlist

Spiralborren är försedd med en så kallad styrlist som glider längs det borrade hålets väggar för att styra borren.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP