Spiralborrens styrlist

Illustration av Spiralborrens styrlist

Spiralborren är försedd med en så kallad styrlist som glider längs det borrade hålets väggar för att styra borren.

Ordlista

PC
PLC